หน้าหลัก » ห้องพัก

ห้องพัก

โรงแรม โซอุนเคียว คังโค ประกอบด้วยอาคารหลักซึ่งจะมีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ห้องพักสไตล์ผสมญี่ปุ่น-ตะวันตก และห้องพักสไตล์ตะวันตก รวมทั้งหมด 215 ห้อง และอาคารแยกส่วนซึ่งจะมี ไซกะ และห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นดีลักซ์ รวมทั้งหมด 27 ห้อง ซึ่งมีการจัดห้องในรูปแบบ สี่คิ