หน้าหลัก » การเดินทาง

การเดินทาง

น้ำพุร้อนโซอุนเคียว ที่อยู่ในเทือกเขาไดเซทสึ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาทีจากจุดขาออกคามิคาว่า โซอุนเคียว ของทางด่วนพิเศษตอนกลางของ ฮอกไกโด
จาก ซัปโปโร โดยทางด่วนตอนกลางของ ฮอกไกโด จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที และจากสนามบิน อาซาฮิคาว่า ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ตำแหน่งที่ตั้ง 〒 078-1797, น้ำพุร้อนโซอุนเคียว, เมืองคามิคาว่า อำเภอคามิคาว่า , ฮอกไกโด
หมายเลขโทรศัพท์ +81-(0)1658-5-3145 (จองห้องพักเพียง)
+81-(0)1658-5-3101 (โทรศัพท์ที่หน้าหลัก)
โทรสาร +81-(0)1658-5-3362
อีเมล  e-mail
เช็คอิน / เช็คเอาท์ 15:00 / 10:00
ที่จอดรถ รองรับรถยนต์ทั่วไปได้ 80 คัน (ฟรี)

รถบัสรับ-ส่งฟรี

Bus Station Map
สถานที่ขึ้นรถ: เลขที่ 1บล๊อค6 ถนนโชวาโดริ หน้า ถึง โรงแรมอาวาฮิคาว่า ยิ้ม
กรุณามาถึงสถานที่ขึ้นรถก่อนเวลารถออก 15 นาที
ตารางเวลารถบัส
ขาไป ออกจาก โรงแรมอาวาฮิคาว่า ยิ้ม 14:00 bus_arrow ถึง โรงแรมโซอุนเคียว คันโค 15:30
ขากลับ ออกจาก โรงแรมโซอุนเคียว คันโค 10:00 bus_arrow ถึง โรงแรมอาวาฮิคาว่า ยิ้ม 11:30

* สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถบัส ขอความกรุณาสำรองที่นั่งโดยแจ้งเวลารถบัสขาไปและขากลับ และวันที่เข้าพักโรงแรมล่วงหน้าทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 3 วัน
* ในกรณีที่ที่นั่งเต็มอาจจะมีการปฏิเสธการสำรองที่นั่ง
* ตามสถานการณ์ของสภาพอากาศหรืออื่น ๆ อาจจะมีความล่าช้าของเวลารถออกและเวลารถถึง รวมถึงการหยุดการเดินรถ
* เกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหายต่างๆ ของกระเป๋าเดินทางของคุณในการใช้บริการรถบัส ทางโรงแรมและบริษัทรถบัสไม่สามารถรับความรับผิดชอบไดๆ จึงขอให้ทุกท่านรับผิดชอบในสัมภาระของท่านด้วยตนเอง

การเดินทาง

รถยนต์
ซัปโปโร(Supporo) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 3 ชั่วโมง30 นาที
อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 1 ชั่วโมง30 นาที
ฟูราโน(Furano) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 2 ชั่วโมง
คิตามิ(Kitami) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 2 ชั่วโมง
อาบาชิริ(Abashiri) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 3 ชั่วโมง
*อาซาฮิคาว่า(Asahikawa),คิตามิ(Kitami),อาบาชิริ(Abashiri)ใช้ทางหลวงเลขที่ 39
ทางด่วนพิเศษ
ซัปโปโร(Supporo) – ปิปปุ(Pippu) ประมาณ 1 ชั่วโมง40 นาที
ปิปปุ(Pippu) – คามิคาว่า(Kamikawa)โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 20 นาที
*ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาทีจากจุดขาออกคามิคาว่า–โซอุนเคียว (Kamikawa – Sounkyo)
รถบัสประจำทาง รถบัสโดโฮกคุ(Dohokku Bus)
อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 1 ชั่วโมง50 นาที
คามิคาว่า(Kamikawa) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 35 นาที
กินเซนได(Ginsendai) – โซอุนเคียว(Sounkyo) ประมาณ 1 ชั่วโมง
*ตารางเวลารถบัสโดโฮคุ(Dohoku Bus)สายโซอุนเคียว – คามิคาว่า(Sounkyo – Kamikawa Line)
รถไฟฟ้าด่วนพิเศษ JR
อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) – คามิคาว่า(Kamikawa) ประมาณ 40 นาที
ซัปโปโร(Supporo) – คามิคาว่า(Kamikawa) ประมาณ 2 ชั่วโมง
*รถไฟฟ้า JR สายเซคิโฮคุเซน(Sekihokusen) ลงที่ สถานีอาซาฮิคาว่า(Asahikawa Station)และใช้เวลาเดินทางประมาณ 35
เครื่องบิน
โตเกียว(Tokyu) – อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) ประมาณ 1 ชั่วโมง35 นาที
โอซาก้า(Osaka) – อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) ประมาณ 2 ชั่วโมง10 นาที
นาโกย่า(Nakoya) – อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) ประมาณ 1 ชั่วโมง45 นาที
ฮาโกดาเตะ(Hakodate) – อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) ประมาณ 1 ชั่วโมง
คุชิโระ(Kushiro) – อาซาฮิคาว่า(Asahikawa) ประมาณ 40 นาที
*จากสนามบินอาซาฮิคาว่า(Asahikawa)ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

*ระยะเวลาเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ
*สำหรับรายละเอียดของเวลาและข้อมูลการจราจรอื่นๆ กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้